Czy musimy udawać?

Czy musimy udawać? STEVENS COURTNEY C.