Jesteś tu: Newsletter

Newsletter

 • Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest Wydawnictwo AMBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Królowej Marysieńki 58, 02-954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000109107, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000,00 zł, REGON:  008029836, NIP: 5260009762.
 • Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 604 251 665, adresem e-mail iodo|wydawnictwoamber.pl| |iodo|wydawnictwoamber.pl lub na adres do korespondencji: ul. Królowej Marysieńki 58, 02-954 Warszawa.
 • Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail zamówionego newslettera – podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera (do czasu jej cofnięcia).
 • Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 • Może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w szczególności wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania newslettera. 
 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

POTWIERDŹ SWÓJ ADRES EMAIL

* - pola wymagane