Jesteś tu: O nas Kontakt

Kontakt


Wydawnictwo AMBER Sp. z o.o.

ul. Królewicza Jakuba 27 A
02-956 Warszawa

 

Uprzejmie informujemy, że kontakt z Wydawnictwem Amber możliwy jest jedynie poprzez e-mail:

 

 

 

 

WYDAWNICTWO NIE ZWRACA MATERIAŁÓW NIEZAMÓWIONYCH.

 

KRS: 0000109107 Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-00-09-762, wysokość kapitału zakładowego: 105 000,00 zł.
 

Mapka dojazdowa